Mina Çelik Eşya

Garanti Şartları

     

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve ürüne göre 2 ila 10 yıl arasındadır.2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

2. Malın garanti süresi içinde bi sorun çıkması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri en fazla 30 iş günüdür.

3. Malın garanti süresi gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

4. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması.

- b - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;

- c - Firmanın servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği ithalatçı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi veya malın ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.